84 – Gocce nell’Oceano “I numeri del Dharma”

bu84. OTTANTAQUATTRO

84.1. Ottantaquattro Mahasiddha (VM)

Acinta

Ajokipa

Ananga

Babhani

Bhadrapa

Bhandhepa

Bhiksana

Bhusuku

Camaripa

Campaka

Caparipa

Catrapa

Caurangi

Cialuki

Darika

Dengipa

Dhahuli

Dharmapa

Dharmapa

Dhokaripa

Dhombipa

Dombiheruka

Ghandhapa

Goraksa

Gorura

Indrabhuti

Jalandhari

Jayananda

Kahndipa

Kalakala

Kalapa

Kambala

Kamparipa

Kanhapa

Kankana

Kankaripa

Kantali

Kapalapa

Karnaripa

Khadgapa

Kirava

Kokalipa

Kotali

Kucipa

Kukkuripa

Kumaripa

Laksminkara

Lilapa

Lucika

Luyipa

Mahipa

Manibhadra

Medhina

Mekhala e Kanakhala

Mekopa

Minapa

Nagabodhi

Nagarjuna

Nalina

Naropa

Niguna

Pacari

Panaha

Pankaja

Putali

Rahula

Sakara

Samudra

Santipa

Saraha

Sarvabhaksa

Savaripa

Shalipa

Tandhepa

Tantipa

Telopa

Thaganapa

Tilopa

Udheli

Vinapa

Virupa

Vyali

Yoghipa

84.2. Ottantaquattromila insegnamenti del Buddha